Storage řešení

Existuje jen velmi málo technologií, se kterými jsme se za těch více jak 20 let v praxi u našich zákazníků nepotkali (máme zkušenosti mimo jiné s IBM, HP, DELL-EMC, Overland, Exabyte, Spectralogic, FalconStor, Datacore, ScaleIO, VSAN, Nutanix, Tivolli, Dataprotecor, Legato, ArcServe, Commvault, Veeam, Zerto a celá řada dalších). Mnoho z těchto značek
bylo koupeno velkými hráči, někteří zanikli, jiné nové hvězdy a hvězdičky se narodily.


Každá doba má své leadery:
PURE STORAGE, ZERTO, SPECTRA, COHESITY, VEEAM, VMWARE
Poslední 3-4 roky jsme se koncentrovali na problematiku All Flash úložišť s velkou přidanou hodnou. Po velmi důkladné analýze jsme si vybrali technologii Pure Storage, v té době v našem teritoriu neznámou společnost. Navázali přímo v Kalifornii osobní kontakty, od roku 2012 postupně sledovali její růst.
Tato sázka se nám skutečně vyplatila, Pure začal postupně prohánět velká jména, otevřel zastoupení v Evropě, v minulém roce dokonce otevřel vývojové centrum přímo v Praze. Dnes není pochyb o tom, že patří mezi světové leadery v oblasti All Flash technologií, zájem o partnerství a prodej jeho produktů projevila celá řada IT společností na českém trhu.

Ano, už nejsme jediní. Ten náskok nám už však nikdo nevezme, jak známo lidé rostou společně s realizovanými projekty, získávají praxi řešením složitých problémů integrační povahy. Ve vazbě na PURE disponujeme odbornými osobními certifikacemi, na něž dosáhlo jen několik málo jednotlivců v rámci EU, které žádná další společnost na České trhu v tuto chvíli (5/2020) nevlastní.

Byli jsme osobně účastni dodávek první kusů těchto unikátních úložišť do České Republiky (již v roce 2015), od té doby naši specialisté implementovali
cca.90% všech instalací PURE technologie na českém trhu (údaj k 05/2020). Realizovali jsme mnoho projektů pro větší klientelu s úložišti o kapacitě 500TB+, středních velikostí v řádu stovek TB, ale i malá řešení velikosti 20-30TB z oblasti státní správy i soukromých společností, finančnictví a pojišťovnictví, vývoj sw, e-shopy, retail, atd.

Díky realizovaným projektům jsme měli jedinečnou možnost se učit, jít do velmi velké hloubky, řešit mnohdy velmi složité problémy ke kterým bychom se jinak nedostali a tím růst v odbornosti. Naším cílem je disponovat vysoce kvalifikovaným týmem odborníků s velice úzkým zaměřením, nerozmělňovat jejich potenciál mnoha dalšími technologiemi, být nejlepší na trhu pokud možno s co největším odstupem vůči konkurenci nabízející služby na PURE technologii a tak stále naplňovat firemní slogan “mít data v bezpečí”, který nás provází více než 20 let.

V klidu a bez velké popularity jsme budovali odbornost, na kterou jsme vždy byli zvyklí. Je čas zase o sobě dát širší veřejnosti vědět, obnovit odborné semináře a konference, které se setkávaly vždy s velmi pozitivními reakcemi účastníků.